PRÍPRAVA VOZIDLA NA PREDAJ

Chystáte sa predať svoje vozidlo? Zvýšte jeho trhovú hodnotu a skráťte čas predaja vďaka nám!

Z našich skúseností vieme, ako dôležitá je estetická stránka a stav laku pri celkovom dojme z vozidla.

Spolu s klientom zhodnotíme stav vozidla a nájdeme vhodný rozsah služby, aby sa investícia pred predajom zúročila v rýchlejší a výhodnejší predaj.

 

Vzhľad vozidla

Hodnota

Čas predaja

Pri príprave vozidla na predaj sa zameriavame hlavne na:

•ČISTOTA INTERIÉRU - znečistená koža, čalúnenie, poťahy, pachy a iné.

•STAV LAKU - škrabance, zájdenie laku, strata lesku zlou údržbou (napr. kefy).

•CELKOVÝ VZHĽAD - kolesá, zoxidované svetlá, preliačiny a iné.

Našim cieľom nie je maskovanie a zakrývanie chýb, ale trvalé zlepšenie estetickej stránky auta. Výsledná cena prípravy vozidla na predaj sa určuje individuálne podľa predstavy klienta, stavu a hodnoty vozidla. Pre viac informácií nás kontaktujte prostredníctvom sekcie kontakt.

Renovácia laku a trvalé odstránenie poškodení laku strojovým leštením až do stavu nového vozidla.

Hĺbkové a šetrné čistenie kože.

Vozidlo pripravené na predaj po kompletnom čistení a renovácii laku.